Ученици заеха мястото на учители

На 8.11.2023 г. в час по Информациионни технологии, учениците Пламена Кацева и Стефан Петров от IX в клас смениха ролите си с учителите г-жа М. Цонева и г-жа М. Николова. Учебният материал под формата на презентации бе представен пред класа с помощта на софтуера Net Support School.