Урок по география в часовете по самоподготовка

На 9.11.2023 г. в час по самоподготовка в V клас присъстваше г-жа Писачева. Съвместно с г-жа Юнакова по интересен и забавен начин под формата на практически дейности, решаване на кръстословица и викторина, помогнаха на учениците да затвърдят изучения до момента материал по география и икономика. Учениците бяха много активни, а часа завърши с рисунки и изработване на макети на Земята от пластилин.