Един различен час по география

Учениците от Vб клас, под ръководството на г-жа Писачева, имаха нетипичен урок по география на тема „Откривам географията извън класната стая“. Посетиха климатичната клетка в близост до училище и откриваха изучавани до момента географски обекти и понятия в естествената им среда.