Съвместен урок география и икономика и информационни технологии

На 16.XI.2023 г. бе проведен съвместен урок по модул Географска и икономическа информация (с ръководител г-жа Писачева) и модул Софтуерни технологии (с ръководители г-жа Арсенова и г-жа Вълкова) в XII в клас. На учениците бе поставена задача да изготвят карта, като използват изучени способи на картографиране и оформление на географска карта и уменията си за работа в електронна среда, с което те се справиха безпроблемно.