Участие във Втората национална среща на ученическите съвети

На 10 и 11 ноември 2023 г. в гр. Пловдив се състоя втората по ред Национална среща на Ученическите съвети в училищата в България. След селекцията, извършена от членовете на Управителния съвет на Националния ученически  парламент на база мотивация и активност, Средно училище „Христо Проданов“- Карлово беше едно от осемдесетте училища от цяла България, избрани да участват на срещата.

Присъстващите бяха поздравени от д-р Емилия Лазарова – заместник-министър на образованието и науката, която представи и националните политики в областта на образованието. На срещата присъстваха и представители на  Дирекция „Приобщаващо образование“ на Министерството на образованието и науката,  Дирекция „Младежки политики“ на Министерство на младежта и спорта,  Дирекция „Спорт за всички и спорт за учащи“ на Министерство на младежта и спорта, както и представители на неправителствени организации:  УНИЦЕФ, Национален младежки форум,  програма „Български младежки делегати към ООН“ и др.

Членовете на Ученическия съвет на СУ „Христо Проданов“- Карлово Преслава Василева от 9 клас и Никол Гаджева от 8 клас участваха в срещи и дискусии с ученици и представители на различните институции по пет приоритетни области, припознати за съществено важни за учениците след консултации на Националния ученически парламент с ученическите съвети и държавните институции:

Борба с насилието в училище

Доброволчество и гражданско участие

Дигитално образование

Външно оценяване

Развитие на ученическото самоуправление

За всяка от тези области бе сформирана работна група, която да изведе основни препоръки към институциите за подобряване работата им в тези области.

Дейността и комуникацията между групите ще продължи онлайн и след края на срещата, а през януари 2024 г. участниците ще имат възможност да се срещнат отново, за да споделят резултати, проблеми и нови идеи, свързани с ученическото самоуправление и българското образование.