Поведение при природни рискове и пожар

По повод проведената днес в училище тренировъчна евакуация при пожар, учениците от XI а клас профил География и икономика с ръководител г-жа Писачева и профил Информационни технологии с ръководители г-жа Генчева и г-жа Данова, изготвиха презентация за поведение при природни рискове и пожар. Тя бе представена във фоайето на училище и в часа на класа във всички паралелки.