e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

You are browsing the archive for съобщения Архиви - СУ "Христо Проданов" гр. КАРЛОВО.

Всички зрелостници и квестори на ДЗИ за учебната 2019/2020 да изтеглят и прочетат приложените в публикацията инструктажи. Инструктаж зрелостник Инструктаж квестор

  Заповед за организация на учебните занятия за периода 13-16 април 2020 г.

Писмо от г-жа Нона Костадинова, старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН, относно публикувана на сайта на Изпълнителната агенция Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ информация. Щракнете тук за да се запознаете с писмото на г-жа Нона Костадинова

Важна информация за организирането и провеждането на НВО в IV, VII и X клас и ДЗИ в XII клас може да откриете на страница „Прием“ в сайта. За да я разгледате щракнете -> ТУК

ПРАВИЛНИК  ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО ПРОДАНОВ“ – ГР. КАРЛОВО ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА НА ОСНОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 21.12.2017 г.  

Заявления от родителите до класния ръководител и до директора за извиняване на отсъствия. Изтегли от тук.

Иновативните училища се утвърждават като модел на модерното училище, в което учениците да подобряват мотивацията си за учене, резултатите и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми. СУ „Христо Проданов“ – Карлово работи по иновации в сферата на софтуерните и хардуерните науки и предприемачеството. Иновацията ни, въвеждане на […]

Съгласно постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в списъка на средищните детски градини  и училища МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Чл. 5. За пътуващите деца и ученици до средищна детска градина и средищно училище се осигурява безплатен транспорт. Безплатен транспорт се осигурява и за всички други деца в задължителна предучилищна възраст и за учениците […]

Изтегляне [1.00 B]