e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888624

You are browsing the archive for 2014 септември.

           Моето пътуване към Куба започна още през 2009 година. Тогава за първи път участвах в конкурса „Куба далечна и близка. През годините моето участие се изразяваше не толкова да спечеля, а по – скоро непрекъснато да търся и откривам все повече информация за Куба, нейната история, култура и прекрасните и […]