e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888628

You are browsing the archive for 2017 януари.

   След часове на упорит труд резултатът е налице! Учениците от VIа и VIб клас представиха проект „Картонен град“ пресъздаващ града така, както децата го виждат в своето въображение и мечти.    Журито в лицето на г–жа Маринова, г-жа Славова и г–жа Минева излъчи две първи места. „Germantown“ – градът на VIа спечели заслужена награда […]

   На 21 януари 2017 година учениците от нашето училище взеха участие в четвъртото Национално състезание по английски език „Longman Competition“. За състезанието се явиха 25 участника IV-XII клас. Кръгът имаше пет категории: Springboard, Level1, Level2, Level3 и Level4.  

   На 10-11 декември 2016 година беше проведена екскурзия с учебна цел по маршрут: гр. Карлово, гр. Стара Загора, Александровска гробница, гр. Хасково, гр. Димитровград, гр. Чирпан и гр. Пловдив.    Учениците посетиха историческия музей в град Стара Загора, монумента „Бранители на Стара Загора“, Александровската гробница, статуята на Богородица и паметника на завистта в град […]