e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; GSM 0879888628

You are browsing the archive for 2017 август.

Съгласно постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в списъка на средищните детски градини  и училища МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Чл. 5. За пътуващите деца и ученици до средищна детска градина и средищно училище се осигурява безплатен транспорт. Безплатен транспорт се осигурява и за всички други деца в задължителна предучилищна възраст и за учениците […]

Български език – издателство „Анубис“, автори – Маргарита Георгиева, Владимир Жобов, Димка Димитрова, Виолета Инева. Литература – издателство „Анубис“, автори – Клео Протохристова, Светла Черпокова, Мария Шнитер, Екатерина Петкова. Английски език –  Legacy, Express Publishing. Математика – издателство „Анубис“, автори – Т. Витанов, Л. Дилкина. Информационни технологии – издателство „Анубис“. Биология и здравно образование – издателство […]