OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

   На 14.12.2015г. беше проведена училищна инициатива, свързана със светлия празник Рождество Христово на тема „Коледа у нас и по света“. В организацията и реализирането на мероприятието участваха Васил Стоянов, Величка Люртова и Никола Николов от Xб клас, с ръководител                 г-жа Писачева.

   Бяха представени интерактивни презентации на децата от IV и V класове, посещаващи полуинтернатните групи в нашето училище. Малките зрители отговаряха на поставените въпроси с ентусиазъм, а за задача получиха да разкажат на родителите си за новите неща, които са научили от презентациите.

  Благодарим на учениците от  Xб клас, както и на техния ръководител за блестящото представяне!