Открит_урок_природни_рискове_1 Открит_урок_природни_рискове_2

    На 02.12.2015г. г-жа Писачева проведе открит урок с учениците от Xа клас на тема „Природни рискове“. В урокът беше използвана нова Образователна ИК Технология за развитие на интерес у учениците при изучаване на темата. Гости на урокът бяха учениците от XIIа клас. Учениците презентираха като попълваха специално изготвен  протокол за наблюдение. Урокът завърши с тест-презентация с въпроси от наблюдаваните проекти. Специално внимание беше обърнато на правилата за поведение при проява на някои природни бедствия. Всички гости получиха наръчник с информация как да се предпазят в случай на природни катастрофи.

   Поздравяваме Xа клас за отличното представяне!