12443222_1749609155268251_877242101_n12834469_1749608551934978_1253763805_n

  На 14.03.2016г. г-жа Н.Чонова проведе открит урок с учениците от VIIIб клас , профил “ Чуждоезиков“ на тема „Entertainment : cinema and theatre“. В урока беше използвана интерактивна бяла дъска. Гости бяха ученици от VIIв клас. Те също се включиха в урока като накрая се състезаваха с осмокласниците.