Мирослав Мойсеев – астроном по призвание

mmm_2016   Пореден повод за гордост в СОУ „Христо Проданов” –  гр. Карлово, е участието на Мирослав Мойсеев от Xб клас в Областния кръг на олимпиадата по астрономия, проведен в гр. Пловдив. Тази година Мирослав зае призовото III място за областта. Той за поредна година участва в групата по астрономия, включена в НП „  С грижа за всеки ученик” под ръководството на госпожа Донка Дончева.

  Любовта на Мирослав към астрономията е пословична, а желанието и амбицията, с които чете самостоятелно  специализирана литература винаги са възхищавали преподавателите и впечатлявали съучениците му. Това го прави добър и приятен събеседник, винаги подготвен да даде обоснован отговор, дори на най-невероятните въпроси, които хрумват на съучениците му. Предствави се достойно и на Областния кръг на олимпиадата по физика и астрономия, но поради ограничение в квотата няма да вземе участие в Националния кръг. Часовете по предмета се водят от госпожа Мариана Маринова.

  Другата страст  на Мирослав е мотоциклетният спорт.  В свободното си време, заедно с приятели се наслаждава на удоволствието и свободата, които дават високите скорости.

  Нека съумее да запази спортния хъс и устрема си към постиженията в астрономията до следващата  астрономическа проява, в която ще ни изненада с поредната  си победа.