prilsko_vystaniq_2016

видео: Щерев Карлово ТВ

  Патриотизъм – това е любов, обич към родината и желанието за опазването ѝ. Възхищение от националните постижения, привързаност към родната земя, език и традиции.

  Патриотичното възпитание е част от възпитателният процес, който има за цел формирането на личността. Вече трета поредна година като част от този възпитателен процес се провеждат открити уроци по родолюбие. Поради  разместване на пластовете в ценностната система и липсата на точни ориентири учителите по история и цивилизация работят всеки учебен час за осъществяване на патриотичното възпитание. Публичната изява на тази дейност се явяват поредицата от тези уроци по родолюбие, провеждани с участието на ученици от шести, седми и дванайсти клас под ръководството на госпожа Минева. Тези уроци придобиха популярност и бяха оценени от Регионален инспекторат по образование град Пловдив. Във връзка с отбелязването на 140 години от Априлското въстание учители от цялата Пловдивска област посетиха урока по родолюбие, проведен на 29.03.2016 година в СОУ „Христо Проданов“. Учениците и преподавателите показаха една добра педагогическа и методическа практика пред своите колеги от областта, насочена към патриотичното възпитание.

  Патриотичното възпитание започва в семейството. Традициите, обичаите и празниците помагат за това. Но то трябва да продължи и в българскот училище, за да я има България.