kr

видео: Щерев Карлово ТВ

   СОУ „Христо Проданов“ Карлово подписа договор за съвместно сътрудничество с Висшето училище по сигурност и икономиса в Пловдив. Карловското учебно заведение вече има възпитаници, които се обучават в икономическа насоченост, защото икономическите специалности са залегнали в учебните програми и е нормално учениците да продължат обучение си точно с такава насоченост, посочи директорката Мариана Маринова. Георги Макавеев сподели, че е избрал да учи „национална сигурност“, защото професията има бъдеще в България, а висшето училище е единственото в Пловдив област, което дава възможност за обучение в гореспоменатото направление. Президентът на ВУСИ Пловдив проф. Георги Манолов изтъкна пред учениците какви са предимствата в сравнение с другите ВУЗОВЕ в страната. Партньорството между двете училища ще се изразява в развитие на практическата насоченост на обучението, непрекъсната комуникация и обсъждане на общи проблеми в образователната система. По случай патронния празник на СОУ „Христо Проданов“ предстои да бъдат проведени във физкултурния салон на училището демонстрации по самозащита и самоотбрана.