IMG_1493

   Днес на 19.04.2016г. се проведе мероприятие от Седмицата на природните науки. Координатори на екопроекти от ”Зелени Балкани” – Пловдив, запознаха учениците от начален и гимназиален курс с природозащитната си дейност. Представиха презентации за лешояди, прилепи и делфини. С учениците от горен курс дискутираха по темата за биоразнообразието и опазването на биологичните видове. Учениците ни получиха нагледни материали, постери и стикери на екологична тематика и, надяваме се, ще водят осъзнат екологичен и природосъобразен живот.