таня_божикова1

  Гордост за училището ни е факта, че г-жа Таня Божикова беше отличена като учител на годината от Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – гр. Пловдив.

  Г-жа Божикова заслужи това отличие поради своя голям личен принос, всеотдайност и професионализъм, които тя винаги проявява при работата си с децата.