нощ в музея_2016

  На 21.05.2016г. в Национален музей „Васил Левски“-гр. Карлово беше проведена инициативата „Нощ в музея“. В нея взеха участие Венцислава Писачева от VIб клас и Деян Димитров от Vб клас. Учениците получиха грамоти за участие и материални награди, връчени от Директора на музея г-жа Дора Чаушева.