лист_2016 патриотичен_лист_2016_1

  По инициатива на г-н Мариан Кръстев,  учениците от VIа и VIб класове, изработиха патриотичен лист, който раздадоха на всички класове. Стихотворението написано от г-н Кръстев беше прекрасен начин, по който може да се изкаже признателност към героите и да се отбележи този почетен ден.