Тръгване на автобусите от населени места

Климент

6:55ч. от първа спирка

6:56ч. център

Каравелово

7:03ч.

Богдан

7:11ч.

Баня

6:55ч. център

7:00ч. автогара

Войнягово

7:15ч.

Дъбене

7:20ч.

Васил Левски

7:15ч.

Тръгване на автобусите след приключване на учебните занятия – 14:10ч.

Тръгване на автобусите след приключване на целодневната организация на обучение – 17:00ч.