Правилник за определяне на условията за получаване на стипендии за 2017-2018 г.