balkani-2016

Първа акция на ученическия съвет

   Макар че първата сбирка на председателите на класовете в СУ „Хр. Проданов“ предстои да се проведе днес (5.10.2016 г., в часа на класа ,т.е. от 13.00 ч. в 221 стая), това не попречи на активистите да се развихрят отново! Те продължиха станалото вече традиционно отбелязване на свързаните с живота ни в общност Световни дни. Дзани, Стефан и Цветан (12.б), Диляна, Стела и Добромир (10.а) и др. почетоха Световния ден за защита на животните – 4 октомври. С помощта на г-жа Вяра Маринова и Фондация „Зелени балкани“ Ученическият съвет получи великолепни плакати, които бяха разлепени във фоайето на училището, а в началото на деня Диляна и Стела раздадоха на съученици, интересуващи се от темата, рекламни материали – дипляни, книгоразделители, брошури.

   Нека обичаме животните и се грижим за тях! Освен че представляват природата, без която не можем, те се нуждаят от помощта ни! Борбата с насилието между хората включва и борбата за защита на правата на животните!

Росица Иванова