img_3530

  Ученическият съвет при СУ „Христо Проданов“ съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организират спектакъла „Спасителят“ от Валентин Балабанов на 25.10.2016 от 14:30 в голямата зала на НЧ „Васил Левски“

Участват артистите: Ивайло Захариев, Вера Среброва, Виктория Янева и Валентин Балабанов. 

  ВХОД СВОБОДЕН !

   За пореден път учениците ни проявиха своята инициативност и желание и сме щастливи и горди, че благодарение на тях ще можем да се докоснем до магията на театъра!

   Благодарим Ви мили момичета и момчета!