%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b8_%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2_2016

   Уникално постижение на учениците от XII б клас в нашето училище! Анастасия Кабакова, Дзаньо Минев и Деница Генчева   спечелиха стипендии за учебната 2016/2017 г от Фондация „Комунитас“. Тя  е създадена в края на 2006 г. с мисия да допринесе за устойчиво развитие на гражданското общество в България и да съдейства за Европейската интеграция и евроатлантическото партньорство. Проект „1000 стипендии“  на фондацията е създаден, за да стимулира ученици от основно и средно образователно ниво в България, които демонстрират интерес към учението, талант в сферата на обществените, естествените науки и изкуството и желание за бъдещо личностно развитие. „1000 стипендии“ e поощрение не само на потенциала, дарбата и уменията, но и на оригиналността, аналитичността и стимулиращата образователна среда. Посредством конкурс „1000 стипендии“ Фондация „Комунитас“ осигурява годишна стипендия, която се състои от финансова част, достъп до професионални консултации и кредит за книги. Всяка година 1000 ученици получават стипендии. Не можем да не сме горди, че трима ученици от тези хиляда са от един град, едно училище и не само това, а и от един клас. Пожелаваме им здраве, успешно дипломиране и още много поводи да се гордеем с Анастасия, Дзаньо и Деница!