img_1803

   Образованието в България с малки, но уверени стъпки върви към промяна. Тази промяна разчита на технологиите, улеснява работата на учителите, печели вниманието на децата и вдига нивото на знанията. Нашето училище беше отличено с грамота „Иновативно училище на България“, защото уверено върви напред в тази посока. СУ „Христо Проданов“ е отбелязано на картата показваща иновативните училища в страната ни, които са само 140. Те получиха това отличие, защото в тях работят вдъхновяващи личности и специалисти, които водят образованието към едно ново и по-високо ниво. СУ „Христо Проданов“ е единственото училище отличено като иновативно на територията на  град Карлово.