img_1558microsoft2016_

   На 16.12.2016 г. в София, се състоя конференция на Майкрософт „Да изградиш и ръководиш иновативно училище“, на която присъстваха директори и преподаватели на училища, които са част от програмите за иновативно образование Microsoft Innovative School. СУ „Христо Проданов“ бе припознато като иновативно училище на Майкрософт за 2017 г. / Microsoft Innovative School /.

   Целта на инициативата е да се припознаят училищата, които прилагат нови идеи и практики в своята дейност и полагат усилия да въведат дигиталните процеси в училище. Иновациите водят до повишаване не само знанията и уменията на учениците, но и продуктивността при организиране на цялостния учебен процес.

   Технологиите и решенията на Майкрософт ни позволяват да се доближим максимално до потребностите на новото поколение, като  мотивираме учениците да изразят себе си интерпретирайки света около тях.