%d0%b4%d0%b3_%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8_%d1%8e%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8_2016

На 23 декември малчуганите от IIа и IIб клас, с ръководители г-жа Иванова и г-жа Лалева, посрещнаха децата от ДГ ,,Първи юни“. Представиха им своите коледни проекти, поздравиха ги с коледни песни и ги зарадваха с малка изненада.