Олимпиадите за учебната 2016 / 2017 година ще се провеждат по график. Олимпиадата по Български език и литература ще се проведе на 14.01.2017г. (събота) от 9:00ч.