На 10-11 декември 2016 година беше проведена екскурзия с учебна цел по маршрут: гр. Карлово, гр. Стара Загора, Александровска гробница, гр. Хасково, гр. Димитровград, гр. Чирпан и гр. Пловдив.

   Учениците посетиха историческия музей в град Стара Загора, монумента „Бранители на Стара Загора“, Александровската гробница, статуята на Богородица и паметника на завистта в град Хасково, историческия музей в град Димитровград, къща-музей на П. Яворов в в град Чирпан.

   Екскурзията беше съвместна дейност на групите „Пътуващо училище“ и „Мултимедийна работилница“ по проект „Твоят час“ с ръководители г-жа Писачева и г-жа Николова.