На 06.02.2017 г. беше проведено обучение по БДП на учителите от нашето училище. Обучението е част от плана за квалификационна дейност за учебната 2016/2017 г.