„Прости ни, Апостоле“ – на 16.02.2017 г. под този надслов беше проведен традиционният урок по родолюбие от учениците на СУ „Христо Проданов“. Този път г – жа Минева и нейните възпитаници от седми клас гостуваха на седмокласниците на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Карлово. Урокът развълнува сърцата на всички в залата – ученици и учители. По време на провеждането му беше представен и един родолюбив проект изработен от клубовете – „Краезнание“и „Мултимедийна работилница“ към СУ „Христо Проданов“. За продукта и неговото представяне ще научите по – късно.