Днес 22.02.2017г. клуб „Младите хора в действие“, с ръководител Станислава Георгиева, раздаваха розови хартиени фланелки и приканваха съучениците си да кажат заедно „НЕ на тормоза в училище, детската градина и обществото“. Всяка последна сряда от февруари се отбелязва Световният ден против тормоза в училище, известен като: „ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА“. Училищният тормоз се изразява в обиди, подигравки, измисляне на прякори, блъскане, удряне, взимане насилствено на пари, отправяне на заплахи за саморазправа в случай, че някой разбере за това. Именно заради това процентът на тормозените в училищата деца според официалната статистика се разминава драстично с реалния им брой. От страх или друга причина повечето деца, жертви на училищен тормоз, не споделят с родителите или учителите си за проблема. Учениците на СУ „Христо Проданов“ за поредна година подкрепят и се включват в тази инициативата.