Днес 09.03.2017г. гост в часовете по Човек и общество в IVа и IVб клас беше г-жа Нели Славова – историк и заместник-директор в училището ни, която заедно с  г-жа Христозова и г-жа Богойска  проведе 2 съвместени урока на тема Българското Възраждане. Четвъртокласниците активно участваха и показаха своите знания, като по този начин доказаха, че са готови да преминат към следващия етап на своето образование! Всички получиха извадки от История славянобългарска, с пожеланието да не забравят нашето минало и да се гордеят с това, че са българи!