Сътрудничество с асоциация „Интегра“, национален представител на Афлатийн – неправителствена организация с акцент върху социалното и финансовото образование

.

   След като преди повече от 15 години нашето училище пое риска да работи по програмите на Джуниър Ачийвмънт и той се оказа печеливш, днес училището отново първо в нашия регион сключи споразумение за сътрудничество с още една организация. Програмата Алфатийн е адаптирана в съответсвие с изискванията на МОН и ЗУПО. Призната е от УНИЦЕФ като програма, която покрива всички Европейски и международни стандарти и препоръки за развиване на ключови социални и финансови умения за децата, които остават за цял живот. Предприемачеството е включено в приоритетите на МОН, във връзка с препоръките на ЕС за реформа в образователната система в България. В училището ни се сформира клуб „Афлатийн“, в който членуват учениците от IX а клас с ръководител г-жа Мария Петрова, която е висококвалифициран преподавател по икономически дисциплини.