Продължават уроците по приемственост между отделните етапи на образование в училището ни. Инициативата беше по идея на г-жа Нели Славова, за по-добра адаптация на бъдещите петокласници. Днес 14.03.2017 г. в IVа и IVб класове се проведоха два съвместни урока по Човекът и природата с г-жа Мария Тодорова – преподавател по Човекът и природата, Биология и Химия в среден и горен курс на нашето училище.