На 13.03.2017г. учениците от VIIIв клас под ръководството на г-жа Нели Славова и по своя инициатива почистиха района около училището. Тяхното добро дело е достоен пример за всички! Те призоваха останалите ученици да пазят училищния двор и и района около него чисти, за да са уютни и красиви.