.

 

    25 март – Благовещение е обявен за Ден на търпението. На необходимостта от разбирателство и търпение,  на умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другия, защото училището е мястото, където се изграждат основите на бъдещата реализация на всеки ученик и се формира качеството търпение в личността като гарант за устойчивостта на цялото общество, за устояване на предизвикателствата на времето. Най-атрактивните и най-оригиналните дейности ще бъдат изпратени до Министерството на образованието.

    На 22 март от 13:10 часа всички ученици и учители от нашето училище  излязоха в двора и за една минута се хванаха за ръце под наслов: „Протегни търпелива ръка на съученик“.

    Други инициативи, които ще се проведат в училището ни са:

    – Учениците изработват знак и послание за деня на търпението;

    –  разпечатване флаери, които учениците от Детския парламент ще разпространят в града;

   – Изложба в училището ни с изработените послания за търпението;

   – Засаждане на дърво на търпението в двора на училището;

   – Презентация на тема „25 март – Международен ден на търпението“, която целия ден ще бъде пусната на първия етаж.