Учениците  от Xв клас от нашето училище участваха в конкурса на издателство Express Publishing „Мартеница“. Те  изработиха плакат и описаха традицията на английски език.