На първи април 2017 годив град Пловдив се проведе регионалния кръг на Националното състезанието по правопис на английски език Spelling Bee. В него Цветан Василев от VIIа клас и Георги Генчев от IVа клас представиха достойно нашето училище.

   Пожелаваме им и занапред да бъдат все така трудолюбиви като пчелички.