Седмицата преди 25 март – Благовещение, часовете по Етика и право минаха под мотото “ Всички хубави неща“.  Учениците трябваше да помислят за най-хубавото нещо, което могат да се сетят за всеки от съучениците си и да го напишат върху сърце със неговото име. След часовете всички бяха доволни, че другите ги харесват толкова много.