На 04.04.2017 година в училището ни беше проведено състезание по волейбол между VIIа и VIIб клас по инициатива на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – гр. Карлово. Организатор на мероприятието и съдия на състезанието беше г-жа Димитрова.

Наградите бяха осигурени от секретаря на комисията г-жа Нели Минчева. Победата грабна отборът на VIIб клас.