От 21 до 23.04.2017 г. в град Пазарджик се проведе трети Български географски фестивал, в който взе участие г-жа Писачева  – учител по ГИ и секретар на секция към Асоциацията на  професионалните географи и регионалисти в Карлово. Фестивалът традиционно включва състезания за ученици и дейности на учители. Показани бяха иновации, свързани с географското образование в България; Дейности на фондация „Промяната“, възможности за използване електронни тестове, изготвени от доц. Иван Дреновски – ЮЗУ „Неофит Рилски “ – Благоевград.