На 26.04.2017г. за поредна година СУ „Христо Проданов“ – Карлово подписа договор за съвместно сътрудничество с Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив.  Висшето училище предлага на нашите ученици да продължат обучението си при преференциални условия в специалности от направление „Икономика и администрация“. Традиционно сътрудничеството между двете училища се изразява в развитие на практическата насоченост на обучението, съвместни уроци, участие в състезания по случай седмицата на предприемачеството, непрекъсната комуникация и обсъждане на общи проблеми в образованието.