На 04.05.2017 г. МКБППМН връчи своите награди за конкурса „Клас на месеца”. Целта е превенция и намаляване броя на отпадналите ученици от училище.

Плакет и грамота „Клас на месец Февруари” получиха:

Начален курс:

Іа клас

Среден курс:

VІІа клас

Горен курс:

ХІІб клас

Плакет и грамота за „Клас на месец Март” получиха:

Начален курс:

Іа  клас

Среден курс:

VІІб клас

Горен курс:

ХІа клас

Секретарят на МКБППМН – Карлово Нели Минчева поздрави учениците, като им пожела да работят в екип и да представят своето училище не само на общински, но и на национални и международни  изяви.  Всеки клас с постиженията си е достоен да участва в надпреварата за голямата награда „Клас на годината“ – еднодневна екскурзия в страната по избор на класа.