09.05.2017г. беше Ден на самоуправлението в нашето училище. Денят на ученическото самоуправление е въведен официално в България през месец май 2006 г. По този повод представителите на класовете „превзеха властта” от учителите.

Основната идея е да се даде възможност на учениците сами да организират живота си в училище и да бъдат част от неговото управление.

Директорското мястото за един ден пое Добромир Петров от X клас. Заместник директори бяха Диляна Димитрова X клас, Мариета Чонова и Виляна Попова от VIII клас и Георги Георгиев от IV клас.

В ролята на училищен психолог влезе Стела Донкова. Учениците разбараха колко е отговорно да се грижат за учебната и административната дейност на училището. Те споделиха, че Денят на самоуправлението е много вълнуващ, интересен и полезен за тях, защото им дава възможност да се поставят на мястото на своите учители.