На 23.05 2017г.  в училище се проведе спортен празник.  Учениците участваха в разнообразни състезания и игри.