Честит празник български просветители!

Този ден е гордост и радост за всички българи. Нашите букви са нашата идентичност и нашият принос за многообразието на европейската култура. Те са българското културно наследство, съхранено от нашата държава от далечни векове до днес.

24 май е българският празник, който има най-дълга традиция на честване. България слави деня на Св.Св. Кирил и Методий – създателите на славянската писменост.