На 16.06.2017г. се проведе заключителната среща на групата „Пътуващо училище“ по проект „Твоят час“. Учениците от ХIa клас направиха преглед на пътуванията си от VIII клас до сега с класния ръководител г-жа Писачева. Проведени са едно посещение на хижа и пет двудневни екскурзии, много разходки в града. Посетени са над 30 забележителности и около 20 града от нашата страна. През тази учебна година групата „Пътуващо училище“ участва в две двудневни екскурзии и две разходки до интересни обекти в родния ни град. Пътешествията се осъществиха съвместно с група „Мултимедийна работилница“ с ръководител г-жа Николова и помощта на г-жа Трифонова – родител. Последната ни сбирка включи изготвяне и представяне на две табла. Едното представя всички наши разходки и екскурзии, а второто се нарича „25-те най-интересни места в България“. Всички ученици и ръководителя на групата представиха най-интересните според тях места в Родината ни и изразиха желание да продължим своите пътешествия. Благодарим за отзивчивостта и изпълнителността на всички, посещаващи нашето „Пътуващо училище“ и нека пътешествията и откриването на красотите на нашата България да продължат.