На 20.06.2017 г. в СУ „Христо Проданов“ се проведе среща с проф. Минко Балкански.

Минко Минев Балкански е френски учен (физик, професор в университета „Мария и Пиер Кюри“ в Париж) от български произход. Считан е за един от най-известните учени в областта на физиката в световен мащаб. Развива широка благотворителна дейност. В продължение на два учебни часа, учениците от 10 и 11 клас слушаха с интерес лекцията на учения за проблемите на българското образование и култура. Зададени бяха много въпроси свързани с науката и гражданското образование. Многократно, гостът спомена, че работи с МОН за по – бързото навлизане на програмите на гражданското образование в българското училище. Пред учениците, той представи и възможностите, които дава създадената от него фондация за летни курсове и школи.

Да уважат носителят на наградата „Евлогий и Христо Георгиеви“ в СУ „Христо Проданов“ бяха: председателят на Общинския съвет г-н Теодор Шойлеков, директор на дирекция „Хуманитарни и социални дейности“ г-жа Петя Найденова, г-н Христо Тахчиев – член на „Ротари клуб“ – Карлово и г-н Лъчезар Бакърджиев – председател на училищното настоятелство.

Възхитен от учениците, професор Балкански посочи, че това е началото на едно сътрудничество за в бъдеще.